Ambtenarenleugens aanpakken

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:53 uur

> Start
> Bestrijding van ambtenarenleugens

Als er ambtenarenleugens in je klantdossier bij de gemeente terechtkomen, heb je een stevig probleem. Ze komen namelijk telkens weer terug in je contacten met de gemeente. Dat gebeurt de ene keer verpakt, waarbij je jezelf afvraagt 'hoe komt men daarbij?' Een een andere keer heel brutaal snoeihard 'in your face' en dat van de rechter. Zie vervolgens de leugens maar onschadelijk te maken!

Ray Heijder breekt zijn hoofd al een tijd over de ambtenarenleugens in zijn dossier.

 1. Hoe krijgt hij ze in beeld?
 2. Wat kan hij doen om ze onder de aandacht te brengen en bij wie?
 3. Hoe krijgt hij de gemeente zover dat zij alle leugens verwijdert uit de boeken?
 4. Lukt het om de rechter aan zijn kant te krijgen bij het bestrijden van de ambtenarenleugens?

Oplossingsrichtingen

Op dit moment heeft Ray Heijder de volgende wegen naar een oplossing op rij staan:

 1. Ambtenarenleugens melden bij gemeente Epe;
 2. Ambtenarenleugens melden bij bezwaarprocedures;
 3. Ambtenarenleugens melden bij beroepsprocedures;
 4. Gemeente Epe laten ingrijpen bij gemeente Apeldoorn;
 5. Formele klacht indienen tegen college gemeente Epe;
 6. Gemeenteraad Epe laten ingrijpen bij college Epe;
 7. Formele klacht indienen bij Rechtbank Gelderland;
 8. Privacyrechten uitoefenen op grond van de AVG.

Een aantal van deze oplossingsrichtingen is Ray al ingeslagen, een ander deel moet nog gebeuren.

In dit burgerexperiment zullen we van alles verslag doen.