Bestrijding van ambtenarenleugens

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:52 uur

> Start

Ambtenaren hebben doorgaans te veel macht bij overheden. Vaak ontdekken we dat pas als ze hun machtspositie misbruiken jegens burgers. Meestal is het dan ook al te laat en is er al veel schade aangericht. Daarbij komt dat bestuursrechters in eerste instantie overheden zullen proberen te beschermen en daarna pas - als het meezit - de burgers.

Ons staat de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst nog zeer vers in het geheugen. Kern van de ongekende misstanden is daarbij het machtsmisbruik van ambtenaren. Zij lijken eenvoudig met hun onrechtmatige daden weg te komen. Het maximale gevolg is een deukje in de reputatie van de overheidsorganisatie en als het tot een schandaal komt misschien nog de symboliek van een gevallen kabinet en wat gesneuvelde politici.

Individuele strijd

Dat het in de toeslagenaffaire tot collectief verzet kwam, is vrij uniek. Waarschijnlijk dient dit een politieke, onderliggende agenda: mogelijk het plan om het systeem van de toeslagen de nek om te draaien. Kijk maar eens wat de voorgestelde politieke oplossing is na het schandaal: opheffen van de toeslagen.

Maar meestal is het toch een individuele strijd tegen ambtenarenleugens en daarvan volgen we een voorbeeld uit de praktijk in dit burgerexperiment. Daarvoor vallen we terug op ons inmiddels favoriete rechtssubject Ray Heijder.

Ray gaat de confrontatie aan met leugenachtige ambtenaren bij gemeente Apeldoorn. Volg zijn avonturen in dit burgerexperiment.

Daarnaast is hij nog betrokken bij een casus met leugenaars bij een andere gemeente, maar dat maakt geen onderdeel uit van dit burgerexperiment.

Feiten

Gebeurtenissen, omstandigheden, handelingen en tijdsverlopen.