Awb – H6 – Afd. 6.2 – Artikel 6:6

Update: ma 7 september 2020 - 10:43 uur

Awb > H6 > Afd. 6:2

Artikel 6:6

Het bezwaar of beroep kan niet-ontvankelijk worden verklaard, indien:

a. niet is voldaan aan artikel 6:5 of aan enig ander bij de wet gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar of beroep, of

b. het bezwaar- of beroepschrift geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 2:15,

mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn.

Commentaar

Artikel 2:15 Awb bevat bepalingen over elektronisch berichtenverkeer.

Erg belangrijk in dit artikel is dat dat een bezwaar of beroep alleen niet-ontvankelijk kan worden verklaard als de indiener de gelegenheid heeft gehad de aanleiding daarvoor te corrigeren binnen een bepaalde termijn.

Niet-ontvankelijk betekent dat er niet is voldaan aan de formele vereisten. Het komt dan niet tot een inhoudelijke behandeling van de zaak.