Awb – H6 – Afd. 6.2 – Artikel 6:5

Update: do 3 september 2020 - 14:11 uur

Awb > H6 > Afd. 6:2

Artikel 6:5

1. Het bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
d. de gronden van het bezwaar of beroep.

2. Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd

3. Indien het bezwaar- of beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar of beroep noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

Commentaar

De verplichting een afschrift van het besluit mee te zenden geldt niet bij het indienen van een bezwaarschrift. Het bestuursorgaan waarbij in bezwaar wordt gegaan, beschikt namelijk over een exemplaar van het besluit, dat van het bestuursorgaan zelf afkomstig is. In het bezwaarschrift moet wel duidelijk zijn aangegeven om welk besluit het gaat. Vermelding van datum en kenmerk is daarvoor in het algemeen geschikt.

Online bezwaar indienen
Bij steeds meer bestuursorganen (zoals gemeenten) is het online bezwaar indienen mogelijk (met Digid dat volstaat als ondertekening). Afhankelijk van hoe goed het geautomatiseerde systeem is ingericht, verloopt dit vrij soepel en met goede gebruikersondersteuning. De vereiste gegevens worden uitgevraagd via een digitaal formulier, waardoor de kans op iets over het hoofd zien klein is. Ook is er sprake van een automatische ontvangstbevestiging. Meestal kunnen er later door de bezwaarmaker ook digitaal stukken worden toegevoegd.

Online beroep indienen
Voor veel typen beroepen kan op Rechtspraak.nl online (met DigiD dat volstaat als ondertekening) een beroep worden ingesteld. Dit verloopt vrij soepel en met goede gebruikersondersteuning. De vereiste gegevens worden uitgevraagd via een digitaal formulier, waardoor de kans op iets over het hoofd zien klein is. Ook is er sprake van een automatische ontvangstbevestiging. Er kunnen later door de belanghebbende ook digitaal stukken worden toegevoegd (indienen van aanvullende stukken).