Awb – H6 – Afd. 6.1 – Artikel 6:3

Update: do 3 september 2020 - 13:49 uur

Awb > H6 > Afd. 6:1

Artikel 6:3

Een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Commentaar

Een voorbeeld van een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit is het verlengen van de beslistermijn van een aanvraag. Daar kun je niet tegen in bezwaar of beroep gaan.

Uitzondering geldt voor het geval je door die procedurebeslissing in je belang wordt getroffen. Hiervan is pas sprake wanneer een voorbereidingshandeling op zichzelf rechtsgevolgen heeft.