Awb – H6 – Afd. 6.1 – Artikel 6:1

Update: do 3 september 2020 - 13:45 uur

> Awb > H6 > Afd. 6:1

Artikel 6:1

De hoofdstukken 6 en 7 zijn van overeenkomstige toepassing indien is voorzien in de mogelijkheid van bezwaar of beroep tegen andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten.

Commentaar

Standaard is het zo dat alleen bezwaar kan worden gemaakt tegen een besluit.

De wet houdt er echter rekening mee dat er soms door een bestuursorgaan wordt voorzien in de mogelijkheid van bezwaar of beroep tegen andere handelingen dan besluiten.