Algemene wet bestuursrecht

Update: vr 4 september 2020 - 01:26 uur

De Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) is een Nederlandse wet die de algemene regels bevat voor de verhouding tussen de overheid en individuele burgers, bedrijven en dergelijke. Dit gebied heet het bestuursrecht; een onderdeel daarvan is het bestuursprocesrecht.

Verkenning

Burgerheid.nl doet een verkenning op de Algemene wet bestuursrecht door in willekeurige volgorde in te zoomen op onderdelen (artikelen) van deze wet.
Het is een eigen interpretatie van Burgerheid.nl waar geen rechten aan te ontlenen zijn. De wet zelf is uiteraard altijd leidend.

Denk je mee? Correct us when we are wrong!

Hoofdstukken

De Awb bestaat uit elf hoofdstukken:

  • Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
  • Hoofdstuk 2. Verkeer tussen burgers en bestuursorganen
  • Hoofdstuk 3. Algemene bepalingen over besluiten
  • Hoofdstuk 4. Bijzondere bepalingen over besluiten
  • Hoofdstuk 5. Handhaving
  • Hoofdstuk 6. Algemene bepalingen over bezwaar en beroep
  • Hoofdstuk 7. Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep
  • Hoofdstuk 8. Bijzondere bepalingen over de wijze van procederen bij de bestuursrechter
  • Hoofdstuk 9 Klachtbehandeling
  • Hoofdstuk 10. Bepalingen over bestuursorganen
  • Hoofdstuk 11. Slotbepalingen