Gemeente Epe stribbelt onnodig tegen

Bijgewerkt: vr 14 mei 2021 - 13:01 uur

> Start
> AVG-verzoeken in de praktijk

Bij de afhandeling van een bezwaarschrift door gemeente Epe in een AVG-zaak kwam een document bovendrijven waarin uitspraken worden gedaan over Ray Heijder. Hij mocht het even inzien tijdens de hoorzitting van de bezwarencommissie, maar gemeente Epe weigert een kopie te verstrekken. En dat is heel merkwaardig om meerdere redenen!

De onnodige tegenwerking van gemeente Epe heeft naar het oordeel van Ray Heijder alles te maken met de inhoud van het document met dagtekening 16 augustus 2019. Volgens hem bevat het verdraaide feiten. Leugens van een medewerker van de juridische afdeling van gemeente Apeldoorn.


Een documentje in de branding

Een document dat in jouw klantdossier bij de gemeente is opgenomen kan des te gevaarlijker voor je zijn als je het bestaan er niet van kent. Daar kom je achter als het toch ineens komt bovendrijven als documentje in de branding.


Parallelle actie: rectificatieverzoek

Om hangende het beroep tegen het besluit van gemeente Epe - waarin ze een kopie van het documentje in de branding weigert - op een andere manier te dwingen tot medewerking heeft Ray Heijder een aanvraag voor het rectificeren van zijn persoonsgegevens in dat documentje gedaan. Ook op grond van de AVG, de parallelle actie: rectificatieverzoek.


The Good, the Bad and the Ugly

Het tekent zich steeds scherper af, de problematische driehoeksverhouding met Ray Heijder, gemeente Apeldoorn en gemeente Epe, respectievelijk The Good, The Bad and The Ugly.