Verzoek berekening en betaling dwangsom

Bijgewerkt: vr 14 mei 2021 - 12:27 uur

> Start
> AVG-verzoeken in de praktijk
> Gemeente Epe stribbelt onnodig tegen
> Parallelle actie: rectificatieverzoek

10 maart 2021 - Na het opmerkelijke besluit van 9 maart 2021 claimt Ray Heijder de verbeurde dwangsom bij gemeente Epe.

Brief

Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders

Vaassen, 10 maart 2021

Onderwerp: verzoek berekening en betaling dwangsom

Geacht college,

Op 9 maart 2021 heeft u aan mij het besluit bekend gemaakt op mijn aanvraag van 2 december 2021 met zaaknummer 223390.

Het besluit is te laat genomen waarmee u een dwangsom aan mij heeft verbeurd.

Ik verzoek het college om een besluit te nemen over de berekening en betaling van de dwangsom.
Dit is een aanvraag zoals bedoeld in artikel 1.3 derde lid Algemene wet bestuursrecht. Verder ziet mijn aanvraag op artikel 4:17 Awb. Van eventuele uitsluiting op grond van artikel 4:17 zesde lid is geen sprake.

Ik verwijs u naar de ingebrekestelling met zaaknummer 247678 d.d. 3 februari 2021.

Het besluit van 9 maart 2021 heeft u ten onrechte samengevoegd met het inmiddels bezwaarde besluit (bezwaar 257611) van 17 februari 2021. Met de passage ‘De brief van heden is het definitieve besluit’ tracht u mij op het verkeerde been te zetten.
In de afsluitende rechtsmiddelenclausule - die afwijkt van de gangbare formulering - doet u een onrechtmatige poging mij ertoe te bewegen om mijn bezwaarschrift tegen het besluit van 17 februari 2021 uit te breiden naar het besluit van 9 maart 2021. Deze beweging zal ik niet maken; ik zal een afzonderlijk bezwaar indienen tegen het besluit van 9 maart 2021.
Deze aanvraag voeg ik via het zaaksysteem toe aan zaak 223390 en verstuur ik per e-mail aan gemeente@epe.nl.

Ik zie uit naar uw besluit op mijn verzoek berekening en uitbetaling van de verbeurde dwangsom.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder