Parallelle actie: rectificatieverzoek

Bijgewerkt: vr 14 mei 2021 - 12:43 uur

> Start
> AVG-verzoeken in de praktijk
Gemeente Epe stribbelt onnodig tegen

Om hangende het beroep tegen het besluit van gemeente Epe - waarin ze een kopie van het documentje in de branding weigert - op een andere manier te dwingen tot medewerking heeft Ray Heijder een aanvraag voor het rectificeren van zijn persoonsgegevens in dat documentje gedaan. Ook op grond van de AVG.

Zijn gedachte hierbij:

Als ik een rectificatieverzoek indien, zal de gemeente gaan vragen wat er precies moet worden gerectificeerd. Vervolgens kan ik stellen: dat wil ik wel aangeven, maar dan moet ik wel op afdoende wijze inzage in het document kunnen hebben, bij voorkeur middels een kopie.

En zo verloopt dat:

 1. Aanvraag (02/12/2020)
  Digitaal ingediend met het daarvoor bedoelde webformulier op Epe.nl.
 2. Verzoek om aanvulling (29/12/2020)
  Gemeente Epe stuurt een brief met de vraag wat er precies moet worden gerectificeerd.
 3. Reactie van Ray op verzoek aanvulling (29/12/2020)
  Ray geeft de gemeente aan dat hij het rectificatieverzoek alleen kan aanvullen als hij een afdoende wijze inzage in het te rectificeren document krijgt. Hij waarschuwt de gemeente dat zij obstructie pleegt als Ray hierbij wordt gehinderd.
 4. Ingebrekestelling (03/02/2021)
  Met een ingebrekestelling prikkelt Ray gemeente Epe tot het nemen van een besluit. Hiermee dwingt hij de gemeente impliciet tot het geven van afdoende inzage zodat hij de vereiste aanvulling op de aanvraag kan doen.
 5. Melding obstructie door bestuursorgaan (12/02/2021)
  Ray geeft schriftelijk nog eens extra aan dat er nu sprake is van obstructie door gemeente Epe waardoor hij wordt belemmerd aanvulling op de aanvraag van 2 december 2020 te geven. Hij wijst erop dat binnenkort de beslistermijn is verstreken.
 6. Onjuist en onrechtmatig besluit (17/02/2021)
  Opgejaagd door de ingebrekestelling en de opmerking van Ray op 12 februari 2021 over de beslistermijn die bijna is verstreken, neemt gemeente Epe precies op tijd een besluit. Dat blijkt geen besluit en ook nog eens onrechtmatig. Vanwege de onrechtmatigheid is Ray er direct tegen in bezwaar gegaan. Maar hij heeft ook een nieuwe ingebrekestelling gedaan om het college opnieuw te prikkelen tot het nemen van een juist besluit.
 7. Toch een inzagemoment (05/03/2021)
  Onder de druk van de dwangsom (die inmiddels sinds 17 februari 2021 loopt en per 5 maart 2021 al tot € 497,- is opgelopen) regelt gemeente Epe toch een inzagemoment, vanmiddag om 14:00 uur.
  Ray mag dan de tijd nemen die hij nodig heeft om de te rectificeren onderdelen op te schrijven tijdens het inzien van het document van 16 augustus 2021.
  Maar een kopie is nog altijd niet aan de orde, want daar blijft gemeente Epe kinderachtig over doen. Maar ach, dat komt wel weer aan de orde bij de rechter (zaak 21/199).
 8. Aanvulling ingediend (05/03/2021)
  Ray Heijder levert na de inzage vandaag, heden nog de gevraagde aanvulling op de aanvraag (rectificatieverzoek) aan.
 9. Besluit: volledige afwijzing (09/03/2021)
  Een opmerkelijk besluit in meerdere opzichten.
 10. Berekening en betaling dwangsom
  Verzoek
 11. Bezwaar tegen besluit 223390 (10/03/2021)
  Bezwaarschrift
 12. Intrekken eerste bezwaar (11/03/2021)
  Het bezwaar is zinloos geworden door het besluit van 9 maart 2021. Intrekken dan maar.