Intrekken eerste bezwaar (257611)

Bijgewerkt: vr 14 mei 2021 - 12:44 uur

> Start
> AVG-verzoeken in de praktijk
> Gemeente Epe stribbelt onnodig tegen
> Parallelle actie: rectificatieverzoek

11 maart 2021 - Door de stelling van het college van gemeente Epe "Op 17 februari 2021 heeft u een brief ontvangen, die ten onrechte als besluit is aangemerkt." is er dus geen besluit.
Het bezwaar (257611) daartegen is daardoor zinloos. Ray Heijder trekt het schriftelijk in.

Intrekkingsbrief

Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders

Vaassen, 11 maart 2021

Onderwerp: intrekken bezwaar 257611

Geacht college,

In uw besluit van 9 maart 2021 (zaaknummer 223390) staat:

"Op 17 februari 2021 heeft u een brief ontvangen, die ten onrechte als besluit is aangemerkt."

Het college stelt hiermee dat er op 17 februari 2021 geen besluit is genomen. Het resterende belang van de brief is daarmee alleen nog die van een uitnodiging voor inzage. Die inzage heeft reeds plaatsgevonden.
Gezien het voorgaande, is er zonder besluit dientengevolge geen bezwaarmogelijkheid.

Bezwaar 257611 van 18 februari 2021 trek ik daarom hierbij in.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder