Een documentje in de branding

Bijgewerkt: vr 14 mei 2021 - 12:20 uur

> Start
> AVG-verzoeken in de praktijk
> Gemeente Epe stribbelt onnodig tegen

brandingEen documentje in de branding
O jee, daar drijft het weg
En ergens staat een hulpeloze vent
Een documentje in de branding
Wie vindt het op zijn weg?
Zo'n troefkaart schud je nooit meer uit je mouw
Zo'n document is een buitenkans voor elke consulent
't Is duidelijk dat de vonder straks zijn eisen stellen kan
Een documentje in de branding

Hoe kwam het document bovendrijven?

Op 31 oktober 2019 dient Ray Heijder een verzoek in op grond van de AVG om inzage te krijgen in zijn dossier. Dat deed hij al eerder met succes voor alle persoonsgegevens die door de gemeente werden opgeslagen tot juli 2018. Dit nieuwe verzoek beslaat de periode juli 2018 - 31 oktober 2019.

De aanvraag werd gehonoreerd, de inzage werd verleend. Ray kreeg maar liefst 246 pagina's in kopie (digitaal) toegezonden. Desondanks twijfelde hij aan de volledigheid en diende bezwaar in tegen het toewijzingsbesluit op de aanvraag.

Tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie kwam een tot dan toe voor Ray onbekend document van 16 augustus 2019 bovendrijven.

Hij mocht het ter plekke even inzien en zag gelijk dat het onjuiste persoonsgegevens bevat!

Daar kon hij op dat moment niets mee en gemeente Epe weigerde een kopie te geven.

Dat is zeer merkwaardig: wel een kopie van 246 pagina's, maar alleen van dit ene stuk niet?

Inmiddels is Ray in beroep gegaan bij de rechtbank, mede om de kopie van het stuk van 16 augustus 2019 af te dwingen. Zaak ARN 21/199.

Het gevaar

Wat is nou het gevaar van zo'n documentje voor de belanghebbende?

Welnu, gegevens die de gemeente verzamelt en opslaat in het klantdossier worden gebruikt om publieksrechtelijke beslissingen te nemen waardoor de rechtspositie van de belanghebbende wijzigt (rechtsgevolg).

Het mag duidelijk zijn dat er een zeer grote kans is op onjuiste beslissingen en onrechtmatige besluiten als de verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens niet correct zijn. Helemaal wanneer er sprake is van verdraaide feiten en leugens.

Het gevaar moet worden geneutraliseerd en daarvoor kan een belanghebbende zijn privacyrecht 'correctie' uitoefenen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).