Besluit op de aanvraag

Bijgewerkt: vr 14 mei 2021 - 12:58 uur

Start
AVG-verzoeken in de praktijk
Gemeente Epe stribbelt onnodig tegen
Parallelle actie: rectificatieverzoek

9 maart 2021 - Een opmerkelijk besluit in meerdere opzichten.

 1. Volledige afwijzing rectificatieverzoek
  Hoewel Ray Heijder met een tiental stevige punten is gekomen, wordt het hele rectificatieverzoek zonder enig pardon door gemeente Epe afgewezen. De gemeente laat het dus op een nieuwe confrontatie in een bezwaarprocedure aankomen (alsof er niet al genoeg bezwaarschriften van Ray liggen).
 2. Foutieve beeldvorming
  De gemeente wekt de suggestie dat het initiatief voor een tweede inzage van Ray Heijder afkwam. Maar het is toch echt de gemeente die het veroorzaakte door het plegen van obstructie (het hardnekkig blijven weigeren van een kopie van het te rectificeren document).
 3. Besluit van 17 februari 2021 was toch geen besluit
  De vreemde gang van zaken wordt nu zelf door de gemeente in zekere zin toegegeven. Doordat 17 februari 2021 de met een ingebrekestelling verlengde termijn verliep, is de dwangsom gaan lopen en staat op 9 maart 2021 op ruim vijfhonderd euro.
 4. Vreemde rechtsmiddelenclausule
  Onder 'Bent u het niet eens met dit besluit' staat een wat zonderlinge formulering.


Het besluit op aanvraag 223390

besluit

besluit

AO & IC + AVG