AVG-verzoeken in de praktijk

Bijgewerkt: wo 28 juli 2021 - 13:44 uur

> Start

Werkprocessen en verwerkingen bij gemeenten moeten we goed monitoren en controleren. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van professionals, maar ook jij en ik als burgers kunnen een steentje bijdragen met onze kritische ogen en stem. Niet in de laatste plaats in ons eigen belang.


AVG-inzage inzet MEE Veluwe en Meldpunt Sociaal gemeente Apeldoorn

Tijdens een eigen onderzoek is Ray Heijder toegekomen aan een nadere beschouwing van de inzet van MEE Veluwe en het Meldpunt Sociaal van gemeente Apeldoorn in de periode oktober/november 2016. Daarvoor is het nodig dat hij inzage krijgt in alle verwerkte persoonsgegevens rond die inzet.


Weigering aanvraag

Een praktijkvoorbeeld, een illustratie van de verdeeldheid tussen een burger en een gemeente bij het vraagstuk 'wat is een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)?' Het gaat hier (zoals wel vaker) om de tegenwerkende gemeente Epe. Gemeente Epe weigert verzoek als aanvraag


Tegenstribbelen

Ray Heijder is erachter gekomen dat er een document in omloop is waarin naar zijn oordeel verdraaide feiten (lees: leugens) staan. Uiteraard legt hij zich daar niet bij neer. Waar hij vervolgens tegenaan loopt?
Gemeente Epe stribbelt onnodig tegen