AO & IC + AVG bijstandsdossiers Apeldoorn/Brummen/Epe

> Burgerexperimenten

Gemeente Epe en gemeente Brummen hebben de uitvoering van de Participatiewet uitbesteed aan gemeente Apeldoorn. Dat betekent dat inwoners van Epe, Vaassen, Emst, Oene, Brummen, Eerbeek en de andere kernen van beide gemeenten voor de algemene bijstandsuitkering aan de zorg van de sociale dienst van gemeente Apeldoorn worden toevertrouwd.

Collegebesluiten worden gemandateerd door gemeente Apeldoorn namens de colleges van Epe en Brummen genomen.

Gaat dat wel goed?

Uitbesteden van taken brengt risico's met zich mee. Door vele signalen vanuit de casus van Ray Heijder (inwoner van het dorp Vaassen, gemeente Epe) moeten we ons misschien wel zorgen gaan maken over de administratieve organisatie & interne controle alsmede de privacy (AVG) bij de gemeentelijke samenwerking.

Het lijkt erop dat voor de vorming en het onderhoud van het klantdossier van een bijstandsgerechtigde onvoldoende zekerheden zijn ingebouwd. Het uitoefenen van privacyrechten op grond van de AVG door Ray Heijder heeft hier al concrete aanwijzingen voor gegeven.

Journalistiek onderzoek

Tijd voor een burgerexperiment in de vorm van een journalistiek onderzoek, een externe audit.

Start
Vrijdag 29 januari 2021

Afronding (gepland)
Woendag 31 maart 2021

Doorlopende, tussentijdse online verslaggeving
Burgerheid.nl

Eindrappport (gepland)
Vrijdag 9 april 2021

Onderzoeksmogelijkheden
Uit welke informatiebronnen putten we in dit onderzoek?