Aantoonbare ontvangstbevestiging aanvraag

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 11:00 uur

> Aanvraag, ingebrekestelling en dwangsom
> Wat zegt de wet?

Een aanvraag is een verzoek tot het nemen van een besluit. Het is zeer belangrijk dat je jezelf ervan verzekert dat je een bewijs hebt van de ontvangst van je aanvraag verstrekt door de gemeente (of ander bevoegd bestuursorgaan).

Belang

Om effectieve stappen te kunnen zetten als de gemeente geen beslissing op je aanvraag neemt, moet je zeker weten dat jouw aanvraag is ontvangen en wanneer.

Onderschat nooit het belang van een aantoonbare ontvangstbevestiging op jouw aanvraag!

Manier van aanvragen

Sluit aan op de manier van aanvragen die de wet of de gemeente voorschrijft.

Awb - Artikel 4:4
Het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen, kan voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens een formulier vaststellen, voor zover daarin niet is voorzien bij wettelijk voorschrift.

Als de wet voorschrijft hoe je iets moet aanvragen, dan moet je het op die manier doen. Is er geen wettelijke voorschrift, dan kan ook de gemeente een manier voorschrijven. Als het goed is, informeert de gemeente op haar website wat je moet doen. Dat kan verschillen per onderwerp waar je aanvraag over gaat.

Is er geen voorgeschreven manier, dan schrijf je een brief met daarin jouw verzoek tot het nemen van een besluit. Dat is dan jouw aanvraag.

De brief stuur je het liefst via e-mail of via een webformulier op de website van de gemeente. Check goed of je een digitale ontvangstbevestiging krijgt of binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging via de fysieke post.

In de wet staat:

Awb - Artikel 4:3a
Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Als je jouw brief afgeeft bij de gemeente, ga dan niet weg zonder ontvangstbewijs.

Het minst geschikt is het versturen van je brief per post. Als je dat wel doet, hou dan goed in de gaten dat je binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging krijgt. Zo niet: trek aan de bel van de gemeente.

Wees alert!

Over het algemeen hebben gemeenten en andere bestuursorganen het verstrekken van aantoonbare ontvangstbevestiging van aanvraag goed op orde.

Als er wat misgaat, is dat bijna altijd per ongeluk. Denk aan het tussen wal en schip raken van je aanvraag. Slechts zelden zal een gemeente jouw aanvraag opzettelijk negeren en doen alsof deze nooit is ontvangen. Zelden hè, maar het is niet uit te sluiten!

Krijg je geen ontvangstbevestiging, dan is dat een alarm dat je er zeker achteraan moet gaan! Laat je (nood)lot niet afhangen van het mislopen van een ontvangstbevestiging.