Wat zegt de wet?

> Burgerexperimenten
> Aanvraag, ingebrekestelling en dwangsom

Laten we eens kijken wat de wet zegt over de aanvraag, ingebrekestelling en dwangsom. We proberen er een eenvoudig te lezen vertaling van te maken.

Welke wet?

De belangrijkste en bovenliggende wet is de Algemene wet bestuursrecht. Daar gaan we hier vooral naar kijken. Verder is er afhankelijk van de situatie andere wetgeving van belang. Als je bijvoorbeeld moet weten of het wettelijk gezien zin heeft om een bijstandsuitkering aan te vragen, heb je ook de Participatiewet nodig.

Eerst maar eens bekijken wat we over de aanvraag kunnen zeggen.

Onderschat hierbij nooit het belang van een aantoonbare ontvangstbevestiging van je aanvraag.