Praktijkvoorbeelden van beoogde rechtsgevolgen

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:41 uur

> Start
> Aanvraag, ingebrekestelling en dwangsom

In een (wettelijk) voorgeschreven aanvraagprocedure waarin je een aanvraag indient bij de gemeente hoef je meestal niet (lang) stil te staan bij wat je wil en of dat dit - zoals dat juridisch wordt gezegd - vraagt om een beslissing inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Bij een vormvrije aanvraag (een klein beetje vergelijkbaar met een open sollicitatie) ligt dat nogal anders, zoals beschreven in 'Wees extra duidelijk in een vormvrije aanvraag'. Er wordt wordt meer verantwoordelijkheid van je gevraagd, zoals het duidelijk maken wat het beoogd rechtsgevolg, is (dat wat je wil bereiken met je aanvraag).

Om het begrip beoogd rechtsgevolg tastbaarder te maken, bekijken we enkele voorbeelden.

We beginnen met aanvragen met een voorgeschreven aanvraagprocedure gevolgd door voorbeelden van vormvrije aanvragen.

Kapvergunning

Als je op jouw perceel een zogenaamde 'beschermwaardige boom' wilt kappen, mag dat niet zonder vergunning.