Broodje poep aanvragen bij de gemeente

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 10:58 uur

> Aanvraag, ingebrekestelling en dwangsom
> Wat zegt de wet?

Ome Willem heeft een aparte smaak en hij heeft zin in een broodje poep. Omdat hij in het café heeft gehoord dat de gemeente soms alleen maar bullshit verkoopt, besluit hij bij die organisatie een aanvraag in te dienen.

Ome Willem schrijft een brief.

Aanvraag

Geacht college,

Hierbij dien ik een aanvraag in waarmee ik u verzoek om het besluit te nemen om mij door de gemeente een broodje poep te laten leveren.

Hoogachtend,

Ome Willem

Wat moet de gemeente hiermee?

De gemeente moet een besluit nemen over de behandeling van de aanvraag. Dat kan in dit geval binnen vier weken na het indienen van de aanvraag een vereenvoudigde behandeling zijn, namelijk het buiten behandeling stellen van de aanvraag.

Geachte heer Ome Willem,

Uw aanvraag stellen wij buiten behandeling. Wat u aanvraagt komt niet voor in de producten- en dienstencatalogus van de gemeente. Daarnaast is er geen wettelijke bepaling op grond waarvan wij u een broodje poep kunnen laten leveren als resultaat van maatwerk.

Bent u het niet eens met deze beslissing? U kunt binnen zes weken nadat de gemeente dit besluit heeft genomen in bezwaar gaan bij het college.

Hoogachtend,

Ome Willem zou in bezwaar kunnen gaan, maar hij besluit dat niet doen.
Hij gaat bloemkool maken. Met een papje!

De gemeente treuzelt

Stel de gemeente heeft de aanvraag van Ome Willem laten liggen en ontdekt dat na zes weken. Dan moet de gemeente de aanvraag gemotiveerd toewijzen of afwijzen. Buiten behandeling stellen kan niet meer, want daarvoor is de wettelijke termijn verstreken. De gemeente kiest voor afwijzen.

Geachte heer Ome Willem,

De gemeente heeft uw aanvraag in behandeling genomen. We hebben de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus geraadpleegd en daarin niets kunnen vinden waarmee we in uw behoefte kunnen voorzien. De gemeente is daarnaast niet gehouden aan enige wettelijke bepaling op grond waarvan wij u een broodje poep kunnen laten leveren als resultaat van maatwerk.

Bent u het niet eens met deze beslissing? U kunt binnen zes weken nadat de gemeente dit besluit heeft genomen in bezwaar gaan bij het college.

Hoogachtend,

Ome Willem laat zich terugfluiten door zijn vrienden, de Geitenbreiers:

Bah, wat vies Ome Willem

En die gaat vervolgens over tot de - voor sommigen onder ons - bekende zelfkastijding met de drumstokken.

Gemeente doet niets!

Maar stel dat de gemeente niets doet en de vieze aanvraag negeert? Dan kan Ome Willem een ingebrekestelling sturen.

Geacht college,

Ik heb dan en dan een aanvraag bij u ingediend om het besluit te nemen om mij door de gemeente een broodje poep te laten leveren.

U heeft nog geen besluit genomen en had dat volgens de wet uiterlijk op die en die datum moeten doen.

Ik verzoek het college om alsnog een besluit nemen.

Hoogachtend,

Ome Willem

Ome Willem heeft aan de indieningsvereisten voor een ingebrekestelling voldaan.

De gemeente kan nu twee dingen doen:

  1. Binnen twee weken de aanvraag met een besluit afwijzen (of toewijzen als de gemeente vanuit vrije beleidsruimte toch broodjes poep is gaan faciliteren aan burgers).
    Ome Willem kan eventueel in bezwaar gaan, maar we zagen al eerder dat hij daarvan pleegt af te zien.
  2. Niets.
    Ome Willem kan na twee weken een rechtstreeks beroep indienen bij de rechtbank om een besluit af te dwingen. Niet dat de rechter het in dit geval zal waarderen, maar in principe kan het. Als het goed is, zal de rechter het beroep gegrond verklaren en de gemeente dwingen tot een beslissing. Tegen die afgedwongen beslissing staat weer eventueel bezwaar en beroep open.
  3. Met een bullshit-verhaal komen in een afwijzing ingebrekestelling.
    Ome Willem kan hiertegen in bezwaar gaan en een rechtstreekse beroep bij de rechtbank indienen om een besluit af te dwingen. Tegen die afgedwongen beslissing staat weer eventueel bezwaar en beroep open.

GEEN DWANGSOM

Stel dat de gemeente niet binnen de ingebrekestelling een besluit neemt, al dan niet bij de rechtbank afgedwongen, dan heeft belanghebbende normaal gesproken recht op een dwangsom. Maar omdat dit een gevalletje is van kennelijk niet-ontvankelijkheid van de aanvraag is er van een dwangsom geen sprake. Immers, zelfs Ome Willem had kunnen weten dat een broodje poep aanvragen bij de gemeente helemaal nergens op slaat.

De wetgever heeft met de ingebrekestelling niet bedoeld dat handige snuiters speculeren op gebrekkige oplettendheid bij gemeenten om zodoende van het binnenslepen van dwangsommen een verdienmodel te maken.

Poep