Rechter partijdig? Wrakingsverzoek

Bijgewerkt: wo 2 juni 2021 - 13:41 uur

> Start
> Aanvraag, ingebrekestelling en dwangsom
> Aanvraag onderzoek misstanden en rectificatie

Naar het oordeel van Ray Heijder is de rechter van Rechtbank Gelderland partijdig bij de behandeling van zijn beroep ARN 20/6127 'niet tijdig nemen van een besluit door een overheidsorganisatie'. Hij maakt gebruik van de mogelijkheid om de rechter te wraken en dient een wrakingsverzoek in.

Als je vindt dat een rechter partijdig is, kun je voor, tijdens of na de zitting (zolang er nog geen uitspraak is) een wrakingsverzoek indienen. Is de rechter het eens met de wraking? Dan trekt hij zich terug. Er komt een vervanger. Is hij het niet eens met de wraking? Dan beslist de wrakingskamer. Deze beslissing is dan bindend.

Op het onderstaande wrakingsverzoek van 2 maart 2021 is op 16 maart 2021 gereageerd door de rechtbank.


Wrakingsverzoek

Rechtbank Gelderland
bestuursrecht.SV.rb-gel@rechtspraak.nl

Vaassen, 2 maart 2021

Hierbij dien ik een wrakingsverzoek in om rechter [naam rechter] na zitting, doch vóór uitspraak te wraken in beroep ARN 20/6127 omdat naar mijn oordeel de rechter partijdig is.

De door mij veronderstelde partijdigheid is gebaseerd op het naar mijn oordeel:

  1. opportuun en eenzijdig aanwenden van de Algemene wet bestuursrecht ten faveure van de verweerder (bestuursorgaan);
  2. negeren van cruciale door mij aangevoerde feiten;
  3. weigeren om door mij aangevoerde feiten in het onderzoek mee te nemen.

Het voornoemde heb ik – deels naar schijn, deels feitelijk – waargenomen tijdens de zitting in beroep ARN 20/6127.

Mijn oordeel wordt mede ondersteund door dezelfde waarneming in het naar aard en inhoud vergelijkbare beroep ARN 20/4142. Die waarneming heb ik vandaag gedaan na ontvangst van de uitspraak op dat beroep (1 maart 2021). Aangezien er een uitspraak is, kan ik de rechter in beroep ARN 20/4142 niet meer wraken, maar het trekt mij nu wel over de streep bij mijn eerdere voornemen om – na de zitting van vorige week op 25 februari 2021 voor beroep ARN 20/6127 – een wrakingsverzoek in te dienen hierbij in de praktijk te brengen.

Overigens deel ik u mede dat ik tegen de uitspraak in beroep ARN 20/4142 in hoger beroep zal gaan bij de Centrale Raad van Beroep waarbij ik naast het bestreden besluit van het bestuursorgaan ook nadrukkelijk aandacht zal vragen voor de naar mijn oordeel onzorgvuldige behandeling van het beroep door Rechtbank Gelderland.

Ik verzoek u om mijn wrakingsverzoek in behandeling te nemen en mij te berichten over het vervolg.

Dit wrakingsverzoek dien ik in als aanvullend stuk op beroep ARN 20/6127 en via e-mail op adres bestuursrecht.SV.rb-gel@rechtspraak.nl.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder