Reactie op doorzenden verzetschrift

Bijgewerkt: do 1 april 2021 - 17:05 uur

> Start
> Aanvraag, ingebrekestelling en dwangsom
> Aanvraag onderzoek misstanden en rectificatie

Rechtbank Gelderland zendt het verzetschrift van Ray Heijder door naar de Centrale Raad van Beroep. De rechtbank heeft hiermee zijn gebaar niet begrepen of waardeert het niet.

Hieronder de reactie van Ray Heijder daarop, gevolgd door de brief van Rechtbank Gelderland.

Reactie

Rechtbank Gelderland
bestuursrecht.SV.rb-gel@rechtspraak.nl

Vaassen, 1 april 2021

Onderwerp: verzet in zaak ARN 20/4142

Geachte behandelaar,

Op 31 maart 2021 heeft Rechtbank Gelderland bij brief aan mij bekendgemaakt mijn verzetschrift te hebben doorgestuurd naar de Centrale Raad van Beroep. De rechtbank stelt niet bevoegd te zijn het verzetschrift te behandelen. Dat betwijfel ik, maar ik laat het verder over aan Rechtbank Gelderland en/of de Centrale Raad van Beroep.

Belangrijke reden voor mijn verzet was dat ik Rechtbank Gelderland in de gelegenheid heb willen stellen om zelf corrigerend te handelen nadat naar mijn oordeel onzorgvuldig tot een uitspraak in zaak ARN 20/4142 is gekomen. Bij zorgvuldige behandeling had het tot een andere uitspraak kunnen komen.

Ik concludeer dat Rechtbank Gelderland mijn gebaar niet heeft begrepen of anders niet van de gelegenheid gebruik wenst te maken om zelf te corrigeren.

Daarom zal ik overgaan tot het voorbereiden van een hoger beroep. Zodra ik het beroepschrift gereed heb, zal ik dit tot 9 april 2021 aanhouden zodat Rechtbank Gelderland alsnog kan besluiten om zaak ARN 20/4142 in eerste aanleg ter zitting te behandelen.

Deze brief dien ik in als aanvullend stuk op beroep ARN 20/4142 en via e-mail op adres bestuursrecht.SV.rb-gel@rechtspraak.nl.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder


verzet