Reactie gemeente Epe: bagger!

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 13:27 uur

> Start
> Aanvraag, ingebrekestelling en dwangsom
> Aanvraag onderzoek misstanden en rectificatie

7 oktober 2020 om 17:08 uur

Geachte heer Heijder,

U heeft gevraagd naar een onderzoek over misstanden en rectificatie. Wij zullen deze vraag voor zover mogelijk betrekken bij de behandeling van uw bezwaarschriften.

Met vriendelijke groet,
Team Advies en Administratie


7 oktober 2020 om 22:47 uur

Geacht Team Advies en Administratie,

Uw bericht verklaar ik hierbij als kennelijk niet-ontvankelijk en als tekortschietende behandeling van mijn aanvraag.

Mijn aanvraag ziet op feitelijke handelingen zonder beoogd rechtsgevolg terwijl de bezwaarschriften zien op rechtshandelingen met beoogd rechtsgevolg.
Wat u van plan bent, kan derhalve niet.

Met vriendelijke groet,

R.M.F. Heijder

Direct opvolgend

Reactie op ingebrekestelling

Direct voorafgaand

Aanvraag