Ray Heijder doet een Geert Wildersje

Bijgewerkt: wo 2 juni 2021 - 13:37 uur

> Start
> Aanvraag, ingebrekestelling en dwangsom
> Aanvraag onderzoek misstanden en rectificatie

Ray Heijder maakt gebruik van de mogelijkheid om de rechter te wraken die naar zijn oordeel in beroep ARN 20/6127 vooringenomen is. Hij diende een wrakingsverzoek in en deed zodoende een soort Geert Wildersje.

De statistieken geven Ray overigens weinig hoop op succes, want wrakingsverzoeken worden in de meeste gevallen afgewezen. Maar hij vindt dat het toch moet worden geprobeerd, als zoveelste poging om het recht te laten zegevieren en ook om Rechtbank Gelderland een hand toe te steken:

Waarom niet nu correct handelen zonder correctie achteraf door de Centrale Raad van Beroep?

Wanneer indienen?

Een wrakingsverzoek kun je alleen indienen als de rechter nog geen einduitspraak in een zaak heeft gedaan. Je kunt het doen voor, tijdens of na de zitting waarin de zaak wordt behandeld.

Reactie op het wrakingsverzoek

Is de rechter het eens met de wraking? Dan trekt hij zich terug. Er komt een vervanger.

Is hij het niet eens met de wraking? Dan beslist de wrakingskamer. Deze beslissing is bindend.

De rechter is het niet eens

Bij het wrakingsverzoek van Ray Heijder is de rechter het niet eens. Dat betekent dat de wrakingskamer een beslissing zal nemen.

Hiervoor is een zitting gepland op 29 maart 2021 om 15:30 uur.

De gewraakte rechter heeft een verweerschrift ingediend. Hij zal volgens zijn eigen mededeling daarin niet aanwezig zijn op de zitting.
Ray mag als verzoeker niet eerder dan tijdens de behandeling van het wrakingsverzoek op de zitting een reactie op het verweer geven.

Verweerschrift van de gewraakte rechter

Verweerschrift

Aanbiedingsbrief verweerschrift

Aanbiedingsbrief verweerschrift

 

Oproep zitting 29 maart 2021 - 15:30 uur

Oproep zitting