Aanvraag, ingebrekestelling en dwangsom

> Burgerexperimenten

Hoe zit dat toch met een aanvraag die je hebt ingediend bij jouw gemeente waarop geen besluit wordt genomen? Dan kun je uiteindelijk toch een beslissing afdwingen en zelfs een dwangsom krijgen?

Het antwoord daarop is 'JA', maar of het gemakkelijk gaat en zo vanzelfsprekend is, moet van geval tot geval blijken.

We gaan er eens wat mee experimenteren en zijn benieuwd waar we zoal tegenaan lopen.

Waargebeurd

We volgen als Burgerheid een aantal beroepszaken bij Rechtbank Gelderland waarbij verschillende gemeenten betrokken zijn. Deze zaken zijn vergelijkbaar. Het is wachten op één correcte uitspraak van de rechter die vervolgens gevolgen zal hebben voor de andere zaken (precedentwerking en nieuwe jurisprudentie).

We lichten er zaak ARN 20/6127 bij Rechtbank Gelderland uit.

In de praktijk

Zaak ARN 20/6127
Aanvraag onderzoek misstanden en rectificatie.
Ray Heijder versus gemeente Epe.

Wettelijk kader

Wat zegt de wet?