Burgerheid.nl met focus op voorbeeldgemeenten Apeldoorn en Epe

Bijgewerkt: wo 16 juni 2021 - 11:38 uur

“Een overheid die alleen goed voor burgers is wanneer de wet het voorschrijft, is onbehoorlijk.”

Weggemoggeld onrecht

De Toeslagenaffaire, hoe vreselijk ook, is nog maar een topje van de gruwelijke, kille ijsberg die de vijandige overheid is. 'Ongekend onrecht' werd bekend, maar lokaal wordt alles weggemoffeld.
Special: Weggemoffeld onrecht

Weggemoffeld onrecht in gemeente Apeldoorn

Zeer bedreven in het wegmoffelen van onrecht is gemeente Apeldoorn. Daarbij worden psychologische tactieken voor gedragsbeïnvloeding toegepast en vindt deze lokale overheid externe samenwerking.

Je trekt altijd aan het kortste eind

Onverwacht verderf waaraan niemand zal ontsnappen

16 juni 2021 - We leven in een tijd waarin door een onzichtbare hand geleidelijk wordt voorgesorteerd op de fase waarin de mensheid zal zeggen: 'het is alles vrede en veiligheid'. Dat lijkt mooi, maar vervolgens zal een onverwacht verderf de mensheid overkomen waaraan niemand zal ontsnappen.

Een hoopvol hoorgesprek

16 juni 2021 - Misschien is het wat vroeg om te juichen, maar Ray Heijder durft toch voorzichtig te denken dat het hoorgesprek (n.a.v. vijf klachten) van 11 juni 2021 het begin van een game changer is. Veel zal afhangen hoe gemeente Apeldoorn de vijf klachten nu verder afhandelt.

Een mooi verlies in een bezwaar

9 juni 2021 - Er zullen niet veel burgers blij en dankbaar zijn als hun bezwaar tegen een besluit van de gemeente ongegrond wordt verklaard. Ofwel als ze een bezwaarprocedure tegen de gemeente verliezen. Ray Heijder wel!

Voormalige Adviesraad VWI-Apeldoorn

8 juni 2021 - De Adviesraad VWI-Apeldoorn die sinds 1 januari 2020 niet meer bestaat, heeft kort na het verschijnen van het rapport van de Rekenkamercommissie wat zorgen en verontwaardiging geuit, maar in het kader van 'Weggemoffeld onrecht' lijkt dat van korte duur te zijn geweest.

Verboden onderwerp in de gemeenteraad?

8 juni 2021 - Problematiek in de uitvoering van de Participatiewet door gemeente Apeldoorn lijkt een verboden onderwerp in de lokale politiek. Zou dit ook één van de symptomen van 'Weggemoffeld onrecht' zijn?

The many days after

7 juni 2021 - Ruim drie jaar na het verschijnen van het rapport 'Je trekt altijd aan het kortste eind' van de Rekenkamercommissie Apeldoorn (januari 2018) is het interessant om te onderzoeken wat de lokale politiek er concreet mee heeft gedaan en welke standpunten erover (hebben) bestaan bij de lokale partijen. Tijd voor een verzoek aan de Apeldoornse gemeenteraad.

Reeds een dag na het verzoek, stuurt de griffie de stukken digitaal op. Razendsnel en dat verdient een compliment. Chapeau griffie gemeenteraad Apeldoorn!