Machtsverdeling

De burgerheid staat bloot aan meerdere machten

In Nederland kennen we een verdeling van machten die Trias Politica wordt genoemd (ook aangeduid met driemachtenleer en scheiding der machten). Soms wordt er over meer machten gesproken en dat trekt in het bijzonder de aandacht van Burgerheid.nl.

Burger(heid)

Een burger is een lid van de bevolking (burgerheid) van een staat of bijvoorbeeld een gemeente; meer specifiek gaat het over zijn of haar rechtsverhouding tot een overheidsorganisatie.


Bewustwording

Burgerheid.nl wil een bijdrage leveren aan (nadere) bewustwording over de werkelijke positie van burgers in het Nederlands staatsbestel, de (politieke) organisatie en inrichting van de Nederlandse staat.

Bronnen

Onmisbaar voor de (nadere) bewustwording die Burgerheid.nl rond de werkelijke machtsverdeling wil aanwakkeren, is een diversiteit aan bronnen waaruit kan worden geput.

Complottheorieën

Burgerheid.nl mijdt complottheorieën door het verzamelen en presenteren van feiten en informatie over gebeurtenissen, ontwikkelingen, toestanden en situaties.

Het Netwerk

Burgerheid.nl neemt als uitgangspunt bij nadere bewustwording dat er een schaduwmacht zou kunnen zijn en noemt deze kortweg ‘Het Netwerk’ en voluit: het adviesnetwerk & uitvoerders.

Geld

Burgerheid.nl neemt als enige uitgangspunt bij machtsverdeling dat alles om geld draait en/of daardoor wordt bepaald. Er is niets dat daaraan ontkomt.