Welkom

Update: wo 7/9/2022 - 12:05

Eye-opener: besluit vereist, ook bij nadere invulling

Dat een recht of een plicht voortvloeit uit de wet is geen automatisme zonder bestuursrechtelijke borging. Een besluit is vereist, bij het initieel toekennen van rechten of opleggen van plichten, maar ook bij nadere invulling daarvan.
Lees deze eye-opener


Eye-opener: bestuursrechtelijke afspraken bestaan niet

Het komt vaak voor dat bestuursorganen (zoals gemeenten) in hun besluiten spreken over gemaakte afspraken. Teksten zoals "We hebben met u de afspraak dat..." en "de gevolgen als u de afspraken niet nakomt zijn..." komen veel voor. Dat taalgebruik is echter onrechtmatig doordat het bestuursrecht de term 'afspraak' (en het meervoud daarvan) niet kent.
Lees deze eye-opener


Contact

Bezoek de contactpagina.