Burgerheid.nl

Bijgewerkt: wo 28 juli 2021 - 13:45 uur

Gemeente Epe weigert aanvraag
Gemeente Epe weigert verzoek als aanvraag

27 juli 2021 - AVG-VERZOEKEN IN DE PRAKTIJK
Een praktijkvoorbeeld, een illustratie van de verdeeldheid tussen een burger en een gemeente bij het vraagstuk 'wat is een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)?' Het gaat hier (zoals wel vaker) om de tegenwerkende gemeente Epe.


Weggemoggeld onrecht

De Toeslagenaffaire, hoe vreselijk ook, is nog maar een topje van de gruwelijke, kille ijsberg die de vijandige overheid is. 'Ongekend onrecht' werd bekend, maar lokaal wordt alles weggemoffeld.
Special: Weggemoffeld onrecht

Weggemoffeld onrecht in gemeente Apeldoorn

Zeer bedreven in het wegmoffelen van onrecht is gemeente Apeldoorn. Daarbij worden psychologische tactieken voor gedragsbeïnvloeding toegepast en vindt deze lokale overheid externe samenwerking.

Je trekt altijd aan het kortste eind

Gemeenteclown gezocht

Gemeenteclown gezocht

Gemeenteclown voor Zutphen gezocht

Als je op de vacaturesite 'Werken in Gelderland' in het overzicht een titel zoals 'Scherpe en bevlogen communicatieadviseur' ziet staan, kun je er bijna zeker van zijn dat er in de verdere tekst vacaturegezwets staat. Waarom niet gewoon 'Communicatieadviseur'? Een poging om een beetje popiejopie te doen?

Rechtbank geïnformeerd over vergrijp gemeente Epe

19 juli 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Gemeente Epe houdt er jegens Ray Heijder een verwerpelijke dubbele agenda op na. Belangrijk om ook Rechtbank Gelderland hiervan te verwittigen.

Onderzoek naar dubbele agenda gemeente Epe

19 juli 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Tijdens het laatste gesprek met de teammanager Trajectregie is Ray Heijder duidelijk geworden dat gemeente Epe er jegens hem een verwerpelijke dubbele agenda op nahoudt. Terwijl zij doet alsof ze inzet op doelmatigheid, is zij in werkelijkheid van plan om de inwoner op rechtmatigheid te gaan pakken. Dat is niet netjes en gaat in tegen de wet.

Ga niet zomaar uit van goede bedoelingen gemeente Epe!

17 juli 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Rechtbank Gelderland erop geattendeerd dat niet automatisch uitgaan kan worden van de goede bedoelingen van gemeentelijke Epe.

Gemeente Epe blijkt dé grote boosdoener

17 juli 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Uitvoeringsorganisatie gemeente Apeldoorn lijkt nu van goede wil, maar gemeente Epe wil meneer Heijder te pakken nemen. Foei gemeentebestuur!

Input voor vervolggesprek vijf klachten

15 juli 2021 - DE MACHT VAN DE KLACHT
Voor het vervolggesprek over de vijf klachten (na het ontvangen van een tekortschietende klachtafhandelingsbrief) heeft Ray Heijder het een en ander op papier gezet.

Wij willen u niet horen meneer Heijder

15 juli 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Als belanghebbende en de onafhankelijke bezwarencommissie elkaar zo vaak moeten zien, is het voorstelbaar dat men als het even kan afziet van het horen in een bezwaarschriftprocedure.

Ik word ‘Dinges’, je weet wel

15 juli 2021 - RAY DOET WEER MEE
Hoewel het hoogstwaarschijnlijk om een nepvacature gaat bij gemeente Overbetuwe, solliciteert Ray Heijder er toch op met een perfecte motivatiebrief. Afhankelijk van de werkelijke ambitie van deze Gelderse gemeente is dit een 100% match!

Bezwaar: AVG inzage ‘afwijzen’ moet zijn ‘toewijzen’

14 juli 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Gemeente Epe neemt op een inzageverzoek op grond van de AVG het besluit 'afwijzen' terwijl er in effect sprake is van toewijzen. Via een bezwaarprocedure moet dit worden gecorrigeerd.

Ik sta toch niet op de gemeentelijke zwarte lijst!

14 juli 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Goed nieuws! Gemeenteraadsleden kunnen zonder angst en beven en zonder gevaar met Ray Heijder in gesprek gaan over de misstanden bij gemeente Epe en gemeente Apeldoorn. Hij blijkt niet op een zwarte lijst te staan. Er is geen cordon sanitaire rondom hem aangelegd.

Aanvraag inzage begeleiding Participatiewet

12 juli 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Ray Heijder wil precies weten welke inspanningen gemeente Epe de afgelopen vijf jaar heeft gedaan voor de begeleiding bij zijn - overigens nog niet behaalde - arbeidsinschakeling.
Daarvoor diende hij een aanvraag in om inzage in documenten te krijgen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Klacht ongemotiveerd verplaatsen gesprek

9 juli 2021 - DE MACHT VAN DE KLACHT
Als burger wordt van je verwacht dat je een reden geeft voor het verplaatsen van een gesprek. Omgekeerd verwacht je dit ook van de gemeente.

Kennisgeving voortgangsgesprek trajectregie

8 juli 2021 - DE MACHT VAN DE KLACHT
Een beetje knullig is dat de trajectregisseur het tijdens het proces van klachtafhandeling nodig acht om een voortgangsgesprek in te plannen. Wat zou zijn teamleider (tevens klachtbehandelaar) daarvan vinden?

Een kafkaëske plaat voor je hoofd hebben

6 juli 2021 - CASUS RAY HEIJDER
De situatie tussen de trajectregisseur bij gemeente Apeldoorn en Ray Heijder wordt er steeds belachelijker op. Hoe dik kan de kafkaëske plaat voor het hoofd van een ambtenaar zijn?

Gemeente Beuningen speelt verstoppertje

6 juli 2021 - INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG
Het lijkt er sterk op dat gemeente Beuningen liever niet heeft dat haar armlastige inwoners (minima) de individuele inkomenstoeslag aanvragen. Op haar website is er niets over te vinden terwijl dat bij de andere Gelderse gemeenten wel het geval is.

Beschamende handelswijze Rechtbank Gelderland

2 juli 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Als je het vertrouwen in je gemeente kwijt bent, is er gelukkig nog de rechterlijke macht waar je op kunt terugvallen en waar je op kunt vertrouwen. De verhalen over het onder één hoedje spelen door de overheid en de rechtspraak tegen de burgers neem je met een flinke korrel zout en leg je naast je neer als stemmingmakerij. Totdat je zelf aan den lijve ondervindt hoe beschamend de rechtbank handelt.

Vervolg op klachtafhandelingsbrief

25 juni 2021 - DE MACHT VAN DE KLACHT
Omdat uit de klachtafhandelingsbrief naar het oordeel van Ray Heijder de klachtafhandeling ernstig tekort schiet, nam hij contact op met gemeente Apeldoorn. Vervolgens komt er een uitnodiging voor een vervolggesprek. Dat vindt Ray bemoedigend en prijzenswaardig.

Klachtafhandelingsbrief

25 juni 2021 - DE MACHT VAN DE KLACHT
De klachtafhandelingsbrief van gemeente Apeldoorn voor de vijf klachten is binnen. De klachtafhandeling schiet ernstig tekort en brengt de gemeente en Ray Heijder niet dichter tot elkaar.

Eigen waarheidsgetrouw besprekingsverslag

24 juni 2021 - DE MACHT VAN DE KLACHT
Als tegenwicht voor het zeer teleurstellende concept besprekingsverslag van gemeente Apeldoorn van het hoorgesprek van 11 juni 2021, heeft Ray Heijeder zelf een waarheidsgetrouw verslag opgevoerd bij de gemeente.

Een zeer teleurstellend concept besprekingsverslag

24 juni 2021 - DE MACHT VAN DE KLACHT
Het concept besprekingsverslag van gemeente Apeldoorn van het hoorgesprek van 11 juni 2021 is zeer teleurstellend qua omvang en inhoud. Het is bij lange na geen correcte weergave van wat er is besproken. Bovendien is het anders dan louter een zakelijke registratie doordat het indrukken, meningen en conclusies bevat. Die zetten een vals beeld van mij neer in plaats van een waarheidsgetrouwe weergave.

In beroep tegen beslissing op bezwaar

24 juni 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Gemeente Epe heeft op 8 juni 2021 het bezwaar tegen het besluit Traject naar werk' ongegrond verklaard op zo'n wijze dat het voor Ray Heijder alleen nog maar erger is geworden. Aanleiding om in beroep tegen de beslissing op het bezwaar te gaan.

Sta ik op de zwarte lijst bij de gemeente

23 juni 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Staat Ray op een zwarte lijst bij gemeente Apeldoorn en/of gemeente Epe? Is er een cordon sanitair met de instructie 'er mag niet meneer worden gepraat' rondom hem gebouwd?

Onverwacht verderf waaraan niemand zal ontsnappen

16 juni 2021 - BLOGS
We leven in een tijd waarin door een onzichtbare hand geleidelijk wordt voorgesorteerd op de fase waarin de mensheid zal zeggen: 'het is alles vrede en veiligheid'. Dat lijkt mooi, maar vervolgens zal een onverwacht verderf de mensheid overkomen waaraan niemand zal ontsnappen.

Een hoopvol hoorgesprek

16 juni 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Misschien is het wat vroeg om te juichen, maar Ray durft toch voorzichtig te denken dat het hoorgesprek (n.a.v. vijf klachten) van 11 juni 2021 het begin van een game changer is. Veel zal afhangen hoe gemeente Apeldoorn de vijf klachten nu verder afhandelt.

Een mooi verlies in een bezwaar

9 juni 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Er zullen niet veel burgers blij en dankbaar zijn als hun bezwaar tegen een besluit van de gemeente ongegrond wordt verklaard. Ofwel als ze een bezwaarprocedure tegen de gemeente verliezen. Ray Heijder wel!