Welkom

Update: wo 11/1/2023 - 22:09

Actueel thema: psychologische veiligheid

Vrede en veiligheid

We bewegen van crisis naar crisis. Hierbij wankelen twee pijlers in onze samenleving: vrede en veiligheid. De gevolgen hiervan schaden ons op alle niveaus.

In elke crisis is de vrede moeilijk te bewaren. Mensen staan tegen elkaar op en tegenstellingen tussen groepen in de samenleving worden sterker. We spreken dan van polarisatie.

Een crisis brengt ook met zich mee dat burgers (inwoners) en functionarissen zich steeds meer lichamelijk en/of psychologisch onveilig voelen. Bescherming en verweer daartegen leidt tot problemen, conflicten en meer crisis.

Verkenning psychologische veiligheid

Burgerheid.nl doet momenteel een verkenning naar psychologische veiligheid, een thema dat steeds meer opborrelt. We doen dat (geanonimiseerd) op twee gebieden: een gemeente (lokale overheid) en een (commercieel) verkooppunt. Dat zijn slechts twee van de vele plekken in de samenleving waar psychologische veiligheid van groot belang is.

We verzamelen ook ontwikkelingen rond het thema psychologische veiligheid.