Burgerheid.nl

Bijgewerkt: di 13 april 2021 - 13:24 uur

"Een overheid die alleen goed voor burgers is wanneer de wet het voorschrijft, is onbehoorlijk."

Trajectregisseur van het Jaar

Het lijkt erop dat er nu echt iemand de ambitie heeft - op het vinkentouw zit - om Trajectregisseur van het Jaar te worden. Bij gemeente Apeldoorn. Zou hij het worden?

Onrechtmatigheden in bijstandsdossier

Ray Heijder heeft een onderzoek ingesteld naar onrechtmatigheden in zijn bijstandsdossier bij gemeente Epe (verwerkingsverantwoordelijke). Het dossier wordt opgebouwd door uitvoerder van de Participatiewet, gemeente Apeldoorn (verwerker).

Kennisdossier 'De macht van de klacht'

De invloed die je als burger kan hebben met een klacht tegen de gemeente, wordt vaak onderschat. Je kunt er vaak meer mee bereiken voor jezelf, de samenleving en de gemeente zelf. In deze rubriek breken we een lans voor de gemeentelijke klachtbehandeling.

Opzeggen vertrouwen in griffie Rechtbank Gelderland

Het vertrouwen van Ray Heijder in de griffie van Rechtbank Gelderland (Team Bestuursrecht) is tot een dieptepunt gedaald. Hij laat dat schriftelijk aan de rechtbank weten en zal de komende tijd een klaagschrift schrijven om via de klachtenregeling van de rechtbank in te dienen.

Acceptabele bewijsstukken inschrijvingen

Zeker wanneer de gemeente haar macht kan aanwenden om jou met een maatregel te straffen (korten uitkering bijvoorbeeld) moet je retegoed jezelf ervan verzekeren wat zij precies bedoelt als ze je verplichtingen en/of taken oplegt.

Gemeente Apeldoorn moddert onrechtmatig door

Gemeente Apeldoorn heeft haast om op onrechtmatige wijze er jegens Ray Heijder alsnog even snel iets door te douwen vóór de hoorzitting van de bezwarencommissie.

Onrechtmatige overheidsdaad

Nu echt tijd voor Ray Heijder om naar de burgerrechter te stappen wegens onrechtmatige overheidsdaad (aansprakelijkheid, schadeclaim).

Wrakingszaak

Op maandag 29 maart 2021 om 15:30 uur vond in Arnhem de zitting plaats waarin een wrakingsverzoek van Ray Heijder werd behandeld door de wrakingskamer.

Privacyrechten (AVG)

Je hebt het recht (privacyrecht) om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren en/of te laten verwijderen. De wet stelt daaraan voorwaarden, het kan niet altijd. Als je een beroep doet op dit recht dat heet dat 'privacyrecht uitoefenen'.

AO & IC + AVG

Werkprocessen en verwerkingen bij gemeenten moeten we goed monitoren en controleren. We moeten letten op de administratieve organisatie & interne controle (AO & IC) en de naleving van de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van professionals, ook jij en ik als burgers kunnen een steentje bijdragen met onze kritische ogen en stem.

Bestrijding van ambtenarenleugens

Ray Heijder gaat de confrontatie aan met leugenachtige ambtenaren bij gemeente Apeldoorn. Volg zijn avonturen in dit burgerexperiment.

Kostendelersnorm in de bijstand, een doorn in het toog

De landelijke discussie rond de kostendelersnorm in de bijstand wordt steeds nadrukkelijker.
Ray Heijder wil de afloop daarvan niet afwachten en komt voor zichzelf op.

Aanvraag, ingebrekestelling en dwangsom

Hoe zit dat toch met een aanvraag die je hebt ingediend bij jouw gemeente waarop geen besluit wordt genomen? Dan kun je uiteindelijk toch een beslissing afdwingen en zelfs een dwangsom krijgen?

Besteding van de individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag mag door de belanghebbende vrij worden besteed, anders gezegd: naar eigen inzicht. Dit houdt automatisch in dat de gemeente zich niet moet bemoeien met de besteding van de individuele inkomenstoeslag. Doet zij dat wel, dan doet zij afbreuk aan de begrippen ‘vrije besteding’ en ‘naar eigen inzicht’. Bovendien is het betuttelend en zet het burgers op voorhand in de hoek van tekortschietend verantwoordelijkheidsbesef.

Mondkapjesplicht

Ray Heijder probeert zolang mogelijk onder de mondkapjesplicht uit te komen. Ook heeft hij een ontheffing mondkapjesplicht aangevraagd.