Burgerheid.nl met focus op voorbeeldgemeenten Apeldoorn en Epe

Bijgewerkt: wo 9 juni 2021 - 17:24 uur

Weggemoggeld onrecht

De Toeslagenaffaire, hoe vreselijk ook, is nog maar een topje van de gruwelijke, kille ijsberg die de vijandige overheid is. 'Ongekend onrecht' werd bekend, maar lokaal wordt alles weggemoffeld.
Special: Weggemoffeld onrecht

Weggemoffeld onrecht in gemeente Apeldoorn

Zeer bedreven in het wegmoffelen van onrecht is gemeente Apeldoorn. Daarbij worden psychologische tactieken voor gedragsbeïnvloeding toegepast en vindt deze lokale overheid externe samenwerking.

Je trekt altijd aan het kortste eind

Een mooi verlies in een bezwaar

9 juni 2021 - Er zullen niet veel burgers blij en dankbaar zijn als hun bezwaar tegen een besluit van de gemeente ongegrond wordt verklaard. Ofwel als ze een bezwaarprocedure tegen de gemeente verliezen. Ray Heijder wel!

Voormalige Adviesraad VWI-Apeldoorn

8 juni 2021 - De Adviesraad VWI-Apeldoorn die sinds 1 januari 2020 niet meer bestaat, heeft kort na het verschijnen van het rapport van de Rekenkamercommissie wat zorgen en verontwaardiging geuit, maar in het kader van 'Weggemoffeld onrecht' lijkt dat van korte duur te zijn geweest.

Verboden onderwerp in de gemeenteraad?

8 juni 2021 - Problematiek in de uitvoering van de Participatiewet door gemeente Apeldoorn lijkt een verboden onderwerp in de lokale politiek. Zou dit ook één van de symptomen van 'Weggemoffeld onrecht' zijn?

The many days after

7 juni 2021 - Ruim drie jaar na het verschijnen van het rapport 'Je trekt altijd aan het kortste eind' van de Rekenkamercommissie Apeldoorn (januari 2018) is het interessant om te onderzoeken wat de lokale politiek er concreet mee heeft gedaan en welke standpunten erover (hebben) bestaan bij de lokale partijen. Tijd voor een verzoek aan de Apeldoornse gemeenteraad.

Reeds een dag na het verzoek, stuurt de griffie de stukken digitaal op. Razendsnel en dat verdient een compliment. Chapeau griffie gemeenteraad Apeldoorn!

Bezwaar weigering besluit m.b.t. Lucrato

De gemeente weigert een besluit te nemen (zie onderaan deze pagina) op een aanvraag van Ray Heijder. Dit staat wettelijk gelijk aan het nemen van een besluit. Daardoor kan er in bezwaar worden gegaan. En zo geschiedde...

Klachtwaardige reactie op een aanvraag

1 juni 2021 - Opnieuw is er de noodzaak voor Ray Heijder om een klacht in te dienen tegen zijn trajectregisseur!

Reactie hoor wederhoor sollicitatie

28 mei 2021 - Hoewel er al een klacht is ingediend tegen de fratsen van de trajectregisseur, gaat Ray Heijder nog wel even schriftelijk in op de gelegenheid tot het geven van zijn zienswijze op de tenlastelegging van de gemeenteambtenaar.